AaboVlambase

AaboVlamBase, de ultieme bescherming voor naakte EPS.

VlambaseAaboVlamBase 446P60 is een gemodificeerde bitumen onderlaagdakrol met unieke hittekerende eigenschappen die naakte EPS eronder beschermd tegen wegsmelten (versinteren) door vlamhittedoorslag. Hierdoor is het mogelijk om een toplaag dakbedekking met grondig branden volvlaks op de hittedoorslagbestendige AaboVlamBase onderlaag te branden zonder de naakte EPS daaronder aan te tasten.

Een uniek product met een uniek verhaal.

Halverwege de jaren negentig besloot de dakenbranche dat er geen toepassing meer was voor naakte EPS isolatie in platdakconstructies. De kwetsbaarheid van het isolatiemateriaal als gevolg van hittegevoeligheid maakte het grondig volvlaks branden van een toplaag op een mechanisch bevestigde onderlaag onmogelijk.

De branche koos voor lastiger recyclebare EPS-isolatiesoorten met daarop gelijmde cacheerlagen, of voor meer gecompliceerde daksystemen die hogere prijzen tot gevolg hadden. De directeur/ oprichter van Aabo Trading zag nog wel degelijk een functie voor naakte EPS in platdakconstructies en bedacht een unieke oplossing: AaboVlamBase 446P60 was geboren.

  • AaboVlamBase wordt geleverd op 1-mans 25kg rollen van 10×1,05m. De rol kan op dezelfde manier bevestigd worden als een normale onderlaagrol, door middel van parkers en drukverdeelplaatjes.
  • AaboVlamBase leidde tot een ware revolutie en zorgde ervoor dat de markt tot inkeer kwam over het toepassen van naakte EPS in platdakconstructies. Vele alternatieven zijn sindsdien op de markt verschenen maar geen daarvan kan wedijveren met de unieke eigenschappen van onze AaboVlamBase.
  • AaboVlamBase, een onderlaag met ingebouwde hittebuffers op 3 onderdelen, is een exclusieve uitvinding van Aabo Trading en daardoor in deze vorm nergens anders te verkrijgen. Wij adviseren om geen genoegen te nemen met producten waaraan gemakshalve dezelfde eigenschappen worden toebedeeld.